AuthorAll post by : admin

    Home / Articles posted by admin (Page 2)
18 Tháng Tám, 2015

Phân tích bài Chợ Đồng của Nguyễn Khuyến

Phân tích bài Chợ Đồng của Nguyễn Khuyến
Posted in : Văn mẫu lớp 11 on by : admin

Đề bài: Phân tích bài Chợ Đồng của Nguyễn Khuyến.                              Nguyễn Khuyến là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam, ông có rất nhiều những đóng góp to lớn trong nền văn học nước nhà, với những sáng tác hay và đạm nét về vùng đất Bắc Bộ ông đã thể hiện rõ nét
Read more

17 Tháng Tám, 2015

Phân tích cái ngông của Nguyễn Công Trứ nhìn từ thời nay

Phân tích cái ngông của Nguyễn Công Trứ  nhìn từ thời nay
Posted in : Văn mẫu lớp 10 on by : admin

Đề bài: Phân tích cái ngông của Nguyễn Công Trứ  nhìn từ thời nay. Nguyễn Công Trứ là nhà văn nổi tiếng của nền văn học Việt Nam, ông đã có rất nhiều những đóng góp của mình trong nền văn học nước nhà, và đặc biệt trong tài năng viết văn thơ của mình
Read more

17 Tháng Tám, 2015

Bình luận câu tục ngữ : Ở nhà nhất mẹ nhì con Ra ngoài đường còn lắm kẻ giòn hơn ta

Bình luận câu tục ngữ : Ở nhà nhất mẹ nhì con Ra ngoài đường còn lắm kẻ giòn hơn ta
Posted in : Văn mẫu lớp 10 on by : admin

Đề bài: Bình luận câu tục ngữ : Ở nhà nhất mẹ nhì con Ra ngoài đường còn lắm kẻ giòn hơn ta. Trong cuộc sống cha mẹ nào cũng đều mong muốn cho con mình thành đạt và thường có những ý nghĩ đó là con mình là giỏi nhất, thường thì trong mắt
Read more

17 Tháng Tám, 2015

Bình luận câu: Phải dũng cảm trong cuộc sống

Bình luận câu: Phải dũng cảm trong cuộc sống
Posted in : Văn mẫu lớp 10 on by : admin

Đề bài: Bình luận câu: Phải dũng cảm trong cuộc sống. Bài văn bình luận về lòng dũng cảm của con người của một bạn học sinh lớp 10 tại Tuyên Quang.              Trong cuộc sống luôn luôn tiềm ẩn những khó khăn và cả những thử thách, nó đòi hỏi con người  luôn luôn
Read more