Category : Văn mẫu lớp 10

    Home / Văn mẫu cấp 3 / Archive by category "Văn mẫu lớp 10" (Page 2)
13 Tháng Tám, 2015

Nghị luận ý kiến: Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa

Nghị luận ý kiến: Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa
Posted in : Văn mẫu lớp 10 on by : admin

Đề bài: Nghị luận ý kiến: Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa           Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao phẩm chất đạo đức, ngoài rèn luyện về năng lực và kiến thức chúng ta cần phải có đạo đức tốt đẹp để trở thành người có văn hóa,
Read more

13 Tháng Tám, 2015

Bình luận Tập quán xấu ban đầu là khách qua đường sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính

Bình luận Tập quán xấu ban đầu là khách qua đường sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính
Posted in : Văn mẫu lớp 10 on by : admin

Đề bài: Bình luận ý kiến: Tập quán xấu ban đầu là khách qua đường sau trở thành  người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính. Trong cuộc sống con người luôn mong muốn mình có một cuộc sống tốt, nhưng con người lại luôn luông chiều
Read more

13 Tháng Tám, 2015

Bình luận câu tục ngữ lá lành đùm lá rách

Bình luận câu tục ngữ lá lành đùm lá rách
Posted in : Văn mẫu lớp 10 on by : admin

Đề bài: Bình luận câu tục ngữ lá lành đùm lá rách văn 10                      Dân tộc ta có nhiều truyền thống trong đó truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách là truyền thống cao đẹp và phổ biến trong dân tộc việt nam, như chúng ta ai ai cũng đều
Read more

13 Tháng Tám, 2015

Bình luận câu ca dao Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Bình luận câu ca dao Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Posted in : Văn mẫu lớp 10 on by : admin

Đề bài: Bình luận câu ca dao: Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn                     Dân tộc Việt Nam có rất nhiều những truyền thống văn hóa tốt đẹp, trong đó nổi bật lên đó là truyền thống thương yêu và đùm bọc lẫn nhau như người  xưa thường
Read more

13 Tháng Tám, 2015

Giải thích câu Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Giải thích câu Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Posted in : Văn mẫu lớp 10 on by : admin

Đề bài: Giải thích chứng minh câu nói Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau văn học lớp 10. Trong cuộc sống mỗi người đều phải rèn luyện cho mình cách giao tiếp có văn hóa có đạo đức, như các cụ xưa đã từng nói “ lời
Read more