AuthorAll post by : admin

    Home / Articles posted by admin
30 Tháng Chín, 2015

Phân tích nét đặc sắc về nghệ thuật trong bài Người lái đò Sông Đà

Posted in : Văn mẫu lớp 12 on by : admin

Đề bài: Phân tích nét đặc sắc về phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân thể hiện trong bài “ Người lái đò sông Đà’’.              Nguyễn Tuân  là nhà văn xuất sắc của nền văn học Việt Nam, ông có rất nhiều những tác phẩm hay và nổi bật lên là tác phẩm Người lái đò
Read more

30 Tháng Chín, 2015

Cảm nhận vẻ đẹp của sông Hương qua tùy bút Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Posted in : Văn mẫu lớp 12 on by : admin

Đề bài: Vẻ đẹp của con sông  Hương mà em cảm nhận được qua tùy bút Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhà văn xuất sắc của nền văn học Việt Nam, ông là một trong những nhà văn chuyên về bút kí. Nét
Read more

27 Tháng Tám, 2015

Phân tích Bút pháp kí sự của Lê Hữu Trác qua đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh

Phân tích Bút pháp kí sự của Lê Hữu Trác qua đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh
Posted in : Văn mẫu lớp 11 on by : admin

Đề bài: Phân tích Bút pháp kí sự của Lê Hữu Trác qua đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh.         Lê Hữu Trác là nhà văn nổi tiếng của nền văn học Việt Nam, ông đã có rất nhiều những đóng góp to lớn trong nền văn học nước nhà, và tiêu biểu trong những
Read more

27 Tháng Tám, 2015

Nghị luận bài thơ Tự Tình II của Hồ Xuân Hương

Nghị luận bài thơ Tự Tình II của Hồ  Xuân Hương
Posted in : Văn mẫu lớp 11 on by : admin

Đề bài: Nghị luận bài thơ Tự Tình II của Hồ  Xuân Hương .                 Hồ Xuân Hương là nhà  thơ có nhiều đóng góp cho nền văn học Việt Nam, Bà đã có rất nhiều những tác phẩm hay nói về tình yêu và những lời tự tình sâu sắc của những người phụ
Read more

27 Tháng Tám, 2015

Phân tích Lá thư bị đốt cháy của Puskin văn 11

Phân tích Lá thư bị đốt cháy của Puskin văn 11
Posted in : Văn mẫu lớp 11 on by : admin

Đề bài: Phân tích Lá thư bị đốt cháy của Puskin văn 11                          Puskin là nhà thơ nổi tiếng ông có rất nhiều những tác phẩm có giá trị và để lại nhiều tác phẩm hay cho người đọc, tiêu biểu cho những tác phẩm đó là bài thơ lá thư bị đốt cháy.
Read more

18 Tháng Tám, 2015

Phân tích bài Chợ Đồng của Nguyễn Khuyến

Phân tích bài Chợ Đồng của Nguyễn Khuyến
Posted in : Văn mẫu lớp 11 on by : admin

Đề bài: Phân tích bài Chợ Đồng của Nguyễn Khuyến.                              Nguyễn Khuyến là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam, ông có rất nhiều những đóng góp to lớn trong nền văn học nước nhà, với những sáng tác hay và đạm nét về vùng đất Bắc Bộ ông đã thể hiện rõ nét
Read more