AuthorAll post by : admin

    Home / Articles posted by admin
30 Tháng Chín, 2015

Phân tích nét đặc sắc về nghệ thuật trong bài Người lái đò Sông Đà

Phân tích nét đặc sắc về nghệ thuật trong bài Người lái đò Sông Đà
Posted in : Văn mẫu lớp 12 on by : admin

Đề bài: Phân tích nét đặc sắc về phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân thể hiện trong bài “ Người lái đò sông Đà’’.  Bài làm. Mở bài: Giới thiệu nét đặc sắc về nghệ thuật trong bài Người lái đò Sông Đà Nguyễn Tuân  là nhà văn xuất sắc của nền văn học Việt Nam,
Read more

30 Tháng Chín, 2015

Cảm nhận vẻ đẹp của sông Hương qua tùy bút Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Cảm nhận vẻ đẹp của sông Hương qua tùy bút Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường
Posted in : Văn mẫu lớp 12 on by : admin

Đề bài: Vẻ đẹp của con sông  Hương mà em cảm nhận được qua tùy bút Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Bài làm. Mở bài: Giới thiệu tùy bút Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhà văn xuất
Read more

27 Tháng Tám, 2015

Phân tích Bút pháp kí sự của Lê Hữu Trác qua đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh

Phân tích Bút pháp kí sự của Lê Hữu Trác qua đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh
Posted in : Văn mẫu lớp 11 on by : admin

Đề bài: Phân tích Bút pháp kí sự của Lê Hữu Trác qua đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh. Bài làm. Mở bài: Giới thiệu đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh Lê Hữu Trác là nhà văn nổi tiếng của nền văn học Việt Nam, ông đã có rất nhiều những đóng góp to lớn
Read more