AuthorAll post by : admin

    Home / Articles posted by admin (Page 2)
17 August, 2015

Phân tích cái ngông của Nguyễn Công Trứ nhìn từ thời nay

Phân tích cái ngông của Nguyễn Công Trứ  nhìn từ thời nay
Posted in : Văn mẫu lớp 10 on by : admin

Đề bài: Phân tích cái ngông của Nguyễn Công Trứ  nhìn từ thời nay. Bài làm. Mở bài: Giới thiệu cái ngông của Nguyễn Công Trứ trong phong cách viết văn của ông Nguyễn Công Trứ là nhà văn nổi tiếng của nền văn học Việt Nam, ông đã có rất nhiều những đóng góp của
Read more

17 August, 2015

Bình luận câu tục ngữ : Ở nhà nhất mẹ nhì con Ra ngoài đường còn lắm kẻ giòn hơn ta

Bình luận câu tục ngữ : Ở nhà nhất mẹ nhì con Ra ngoài đường còn lắm kẻ giòn hơn ta
Posted in : Văn mẫu lớp 10 on by : admin

Đề bài: Bình luận câu tục ngữ : Ở nhà nhất mẹ nhì con Ra ngoài đường còn lắm kẻ giòn hơn ta. Bài làm. Mở bài: Giới thiệu câu tục ngữ “Ở nhà nhất mẹ nhì con Ra ngoài đường còn lắm kẻ giòn hơn ta” Trong cuộc sống cha mẹ nào cũng đều mong
Read more

13 August, 2015

Nghị luận câu Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Nghị luận câu Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Posted in : Văn mẫu lớp 10 on by : admin

Đề bài: Nghị luận câu: Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Bài làm. Mở bài: Giới thiệu câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” Lao động là phương thức tồn tại của cuộc sống, con người
Read more

13 August, 2015

Nghị luận ý kiến: Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa

Nghị luận ý kiến: Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa
Posted in : Văn mẫu lớp 10 on by : admin

Đề bài: Nghị luận ý kiến: Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa Bài làm. Mở bài: Dẫn dắt vào vấn đề Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao phẩm chất đạo đức, ngoài rèn luyện về năng
Read more