Home / Văn mẫu cấp 2 / Văn mẫu lớp 7 / Bình luận Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng
12 Tháng Tám, 2015

Bình luận Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng

Posted in : Văn mẫu lớp 7 on by : admin

Loading...

Đề bài: Bình luận câu : Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng lớp 7.

Bài làm.

Mở bài: Giới thiệu câu nói “Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng”

Chủ Tịch Hồ chí Minh, vị lãnh tụ thiên  tài của nước Việt nam Cộng Hòa đã luôn trang bị cho thanh niên những kĩ năng của một người chiến sĩ cách mạng, vì vậy thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng.

Thân bài: Bình luận Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng

Đạo đức là một phẩm chất mà ai ai cũng nên có, ai ai cũng đều phải rèn luyện cho mình những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc mình, thanh niên một tầng lớp có nhiệm vụ lớn lao của cả dân tộc là lực lượng đi tiên phong cho mọi phong trào, vì vậy chủ tịch hồ chí minh luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng cho tầng lớp giai cấp này. Hồ Chí Minh hiểu được tầm quan trọng của thanh niên vì vậy người luôn trang bị lý luận cách mạng cho tầng lớp này, muốn đi đầu trong cách mạng người thanh niên phải trạng bị cho mình những đạo đức cao đẹp đó là có tình thần cách mạng và sẵn sang xả thân vì đất nước, lấy đạo đức làm gốc khống nên chỉ vì những lợi ích cá nhân nhỏ nhoi mà đánh mất đi những phẩm chất của những người chiến sĩ cách mạng chúng ta muốn trở thành người chiến sĩ cách mạng chúng ta cần phải học tập và rèn luyện ho mình những phẩm chất đó, người chiến sĩ cách mạng là người luôn tiên phong cho mọi hoạt dộng từ hoạt động cứu nước đến hoạt động giữ nước.

Bài viết liên quan:

>>Giải thích câu tục ngữ Nhàn cư vi bất thiện

>>Giải thích và nêu ý nghĩa câu học học nữa học mãi

Chủ Tịch Hồ Chí Minh rất sáng suốt khi lựa chọn giai cấp thanh niên đây là đội tiên phong, là những tầng lớp trẻ cho xã hội, họ không chỉ coi trọng về lý luận cách mạng mà học cần phải trang bị về đạo đức những cách thức và những quy định của những người cách mạng cộng sản. Đạo đức phải được đặt lên hàng đầu có đạo đức thì làm việc gì cũng tốt và cũng sẽ thành hiện thực được, phải coi trọng đạo đức, đầu tiên muốn làm nên điều gì chúng ta cần phải tu dưỡng về đạo đức phải coi đó là nền tảng để tiếp tục phát triển những cái đằng sau nữa, không nên chỉ vì những cảm dỗ mà quên đi nhiệm vụ tu dưỡng đạo đức, như Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “có đức mà không có tài cũng là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng không nên.

Đó là những lời đúc kết cực kì có ý nghĩa của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta cần phải tự hào khi dân tộc mình có một vị cha già đã có những trải nghiệm và có những lời đúc kết cực kì đúng đắn, Bác trang bị cho thanh niên những điều càn thiết của một người chiến sĩ cách mạng chân chính phải có những đức tính tốt cân kiệm  liêm chính, phải luôn luôn có tinh thần phê  và tự phê có như vậy chúng ta mới thực sự trở thành lực lượng tiên phong đi đầu cho mọi hoạt động của xã hội được. Nhiều những thanh niên gương mẫu luôn coi những lời bác dậy là bài học để bản thân tu dưỡng và rèn luyện tốt, xứng đáng trở thành người chiến sĩ của cụ Hồ và trở thành lực lượng cách mạng hàng đầu của Việt Nam.

Nhiều thanh niên hiện nay chưa ý thức được vài trò của đọa đức đối với bản thân mình coi nhẹ vấn đề đạo đức có lối sống bị tha hóa rồi cũng trở thành những người xâu trong xã hội chúng ta cần lên án và phê bình những thanh niên đó.

Kết luận: Cảm nghĩ của em về câu nói “Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng”

Chúng ta những thanh niên đi đầu của đất nước phải là những tấm gương sáng cho phong trào trau dồi đạo đức cho cá nhân mình, để làm được những điều đó chúng ta cần phải coi những lời bác Hồ dậy làm kim chỉ nan để chúng ta học tập và noi theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *