Home / Văn mẫu cấp 2 / Văn mẫu lớp 7 / Giải thích chứng minh Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm
10 Tháng Tám, 2015

Giải thích chứng minh Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Posted in : Văn mẫu lớp 7 on by : admin

Loading...

Trong bài ca Vỡ Đất có câu: Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm . Dựa vào những hiểu biết của em về thành tựu quê hương đất nước , hãy làm sáng tỏ ý thơ trên.

Bài làm.

Mở bài: Giới thiệu câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”

Mỗi con người  sinh ra đều cần lao động vì lao động là phương thức để con người tồn tại và phát triển, vì vậy như trong bài ca vỡ đất đã có câu nói bàn tay ta làm nên tất cả có sức người  sỏi đá cũng thành cơm.

Thân bài: Giải thích chứng minh Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Con người có thể làm được mọi điều mà con người  muốn vì vậy cứ có sức người chúng ta sẽ biến những khó khăn đó thành của cải trong cuộc sống của mình, mọi khó khăn chúng ta cũng có thể vượt qua nếu chúng ta có chí hướng và nghị lực. Câu nói trên nghĩa đen là nói đến bàn tay nằm trên cơ thể con người, và sức lực của con người dồn lại sẽ biến sỏi đá đó thành cơm để con người sinh tồn trong cuộc sống này.  Nghĩa bóng câu nói đó muốn nói nếu con người bỏ sức lực của mình ra để lao động thì mọi khó khăn trở ngại sẽ giúp chúng ta vươn lên và có thể biến nó thành những vật chất để chúng ta tồn tại và sinh tồn trong cuộc đời này. Ông cha muốn nhắc nhở mỗi chúng ta nên lao động không nên chỉ ngồi đó mà trông chờ để sinh tồn, là con người chúng ta cần phải lao động chỉ có lao động chúng ta mới có thể sinh tồn được, dù là người nông dân học sinh tồn bằng việc sản xuất nông nghiệp để tạo nên lúa gạo để học ăn và sinh tồn, những người lao động trí thức học bỏ trí tuệ của mình ra để sinh tồn và phát triển.

Mỗi người đều cần phải ăn, đều phải sống vì vậy chúng ta phải bỏ công sức của mình ra để lao động để tạo ra những của cải có ích cho xa hội để sinh sống và phát triển, bàn tay ta làm nên tất cả đó là một câu nói hoàn toàn đúng chúng ta có thể làm được tất cả mọi điều dù nó là khó khăn hay đơn giản nhưng quan trọng chúng ta biết lao động và cố gắng lao động tích cực để trở thành những người thật sự có ích để tạo ra những vật chất tồn tại trên cuộc đời này, con người ta cần sống và không chỉ sống mà cần phải sống có mục đích có những hoài bão lớn lao, nếu muốn như vậy chúng ta hãy giành công sức và trí tuệ vào những phương thức sản xuất để tạo nên của cải và vật phẩm cần thiết cho mình.

Nhiều tấm gương sáng  trong cuộc sống họ đã biết lao động để đạt được những điều trong cuộc sống, như Chủ Tịch Hồ Chí Minh, người đã đi trải nghiệm và chiêm nghiệm ở rất nhiều quốc gia trên trái đất này, người đã làm được rất nhiều nghề từ nghề bưng bê , quét dọn…. để có được thành quả cho dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh đã lao động không hề mệt mỏi và người đã làm được những thành quả lớn cho dân tộc Việt Nam là người tìm được con đường cứu nước cho dân tộc của mình.

Nhiều người thì không lao động mà chỉ trông chờ vào gia đình, không chịu lao đọng chỉ ăn chơi đua đòi để rồi trở thành những con người xấu trong xã hội để xã hội phê phán và lên án chúng ta những người dân của dân tộc Việt Nam, hãy ý thức được vài trò quan trọng của lao động vì bàn tay ta làm nên tất cả có sức người sỏi đá sẽ thành cơm, không có gì khó khăn nếu chúng ta có nghị lực và có niềm tin.

Kết luận: Cảm nghĩ về câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”

         Câu nói đó là kim chỉ nan cho chúng ta học tập và noi theo, mỗi người dân Việt Nam phải coi đó là bài học kinh nghiệm của mình, để từ đó tạo nên những điều mà chúng ta thật sự cần trong cuộc sống này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *