Home / Văn mẫu cấp 3 / Văn mẫu lớp 10 / Nghị luận về chăm học và chăm làm
17 Tháng Tám, 2015

Nghị luận về chăm học và chăm làm

Posted in : Văn mẫu lớp 10 on by : admin

Loading...

Đề bài: Nghị luận về chăm học và chăm làm lớp 10.

Bài làm.

Mở bài: Dẫn dắt vào vấn đề Chăm học và chăm làm

Dân tộc Việt Nam đã đúc kết rất nhiều những kinh nghiệm sống như  có học thì mới giỏi, muốn có ăn thì phải làm, quả đúng như vậy con người cần sống có kiến thức nhưng bên cạnh việc tiếp thu nguồn tri thức con người cũng cần phải biết lao động để bồi đắp thêm những thiếu hụt của mình trong cuộc sống, vừa học và phải vừa làm, như vậy mới có câu vừa học và vừa làm, và lý thuyết phải đi đôi với thực hành.

Thân bài: Nghị luận về chăm học và chăm làm

Chăm học đó là sự kiên trì bền bỉ học tập và tiếp thu những kiến thức, không chỉ tiếp thu những kiến thức từ sách vở mà chúng ta cần phải không ngừng học hỏi những kiến thức từ cuộc sống, từ xã hội trong những trải nghiệm của bản thân mình, qua những lần chúng ta tham gia trực tiếp vào những hoàn cảnh đó và những công việc đó chúng ta nên tiếp thu và đúc kết những kinh nghiệm từ những điều đó, có như vậy chúng ta mới có thể áp dụng những kiến thức mà ta học được vào thực hành được. Những kiến thức ta học được chỉ có áp dụng vào thực tiễn mới phát huy được những tính năng của nó. Học luôn luôn phải đi đôi với thực tiễn. Kiến thức rât rộng lớn và mênh mông vì  vậy chúng ta không chỉ học một ngày vài ngày mà xong được,chúng ta cần phải  học hỏi và không ngừng tiếp thu mọi tri thức từ cuộc sống cũng như trong xã hội. Câu nói chăm học và chăm làm là hoàn toàn đúng bởi lẽ có học và áp dụng vào thực tiễn mới đem lại kết quả cao.

Học tập luôn luôn phải gắn liền với thực hành, nếu học tập chỉ biết học lý thuyết thì đó chỉ là những lý thuyết suông mà thôi, vì vậy ông cha ta đã có những lời khuyên răn thật đúng đắn học phải đi đôi với thực hành, lý thuyết phải đi đôi với thực tiễn. Mỗi người  cần trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức để vững bước vào cuộc sống. Muốn phát triển bản thân một cách toàn diện chúng ta cần phải ra sức học tập và tu dưỡng đạo đức, luôn luôn có những tìm tòi và đóng góp lớn lao cho công trình nghiên cứu trong quá trình học tập, học tập và thực hành  luôn luôn phải đi đôi với nhau, không nên xa dời hai nhiệm vụ này. Chúng ta không ngừng học tập và thực hành. Câu nói trên đã nhắc nhỡ mỗi chúng ta cần phải lao động và học tập, ngoài học tập chúng ta cũng cần phải biết lao động, không chỉ lúc nào cũng chỉ biết học tập mà không biết áp dụng những kiến thức học được vào thực tiễn của cuộc sống, mỗi chúng ta hãy ra sức học tập và học hỏi những kinh nghiệm từ mỗi người trong xã hội này để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tuổi trẻ chúng ta nên học tập và ra sức đóng góp sức lực của mình của mình cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước.
Trong xã hội hiện đại hóa công nghiệp hóa như hiện nay, xã hội rất cần những người tài và những người có đóng góp thực tế cho đất nước, phụng người tài và những người luôn luôn lỗ lực đóng góp sức mình vào những công trình nghiên cứu.

khoa học của xã hội, rồi từ những lý thuyết đó chúng ta áp dụng vào thực tiễn của cuộc sống, áp dụng vào đời sống của con người có như vậy chúng ta mới thực sự trở thành những người thực tài của đất nước, lý thuyết mà ta học được đã được áp dụng thực tế vào cuộc sống, lý thuyết đó là lý thuyết của thực hành không phải lý thuyết suông. Muốn đạt được  hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực chúng ta cần có một phương pháp có khoa học và luôn luôn áp dũng những kiến thức mà ta học được vào thực tiễn, có như vậy chúng ta sẽ đạt được hiệu quả cao.

 Trong xã hội có rất nhiều những tấm gương sáng trong quá trình áp dụng lý thuyết vào thực tiễn như  Chủ Tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của đất nước Việt Nam đã áp dụng những lý thuyết của minh qua việc đi rất nhiều nước và học rất nhiều nghề để áp dụng vào thực tiễn của Việt Nam, qua những lý thuyết mà chủ nghĩa Mác Lê Nin đã đưa ra Bác đã áp dụng vào thực tiễn tình hình của đất nước ta, và tìm ra con đường cứu đúng đắn là đi theo con đường cách mạng  vô sản.

 Bên cạnh đó thì trong xã hội lại tồn tại một số lượng cá nhân có những lối suy  nghĩ lệch lạc về quá trình học tập, học chỉ biết học lý thuyết, học thật giỏi vào lý thuyết mà không chú trọng về thực hành, những lý thuyết đó chỉ là những lý thuyết suông mà thôi. Vì vậy chúng ta luôn luôn phải đi đôi trong hai việc học tập lý thuyết và áp dụng những lý thuyết đó vào thực tiễn phải đi đôi với nhau và không xa dời hai nhiệm vụ này, có như vậy chúng ta mới làm nên những thành tích to lớn và có những đóng góp của mình cho xã hội này.

Kết luận cho bài văn Nghị luận về Chăm học và chăm làm

Chúng ta cần phải luôn luôn học tập và không ngừng lỗ lực áp dụng những lý thuyết mà ta học được vào thực tiễn của cuộc sống và nên đi đôi hai nhiệm vụ này, không nên xa rời hai nhiệm vụ này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *