Home / Văn mẫu cấp 3 / Văn mẫu lớp 10 / Nghị luận về liêm sỉ và vô liêm sỉ
17 Tháng Tám, 2015

Nghị luận về liêm sỉ và vô liêm sỉ

Posted in : Văn mẫu lớp 10 on by : admin

Loading...

Đề bài: Nghị luận về liêm sỉ và vô liêm sỉ văn lớp 10.

Bài làm.

Mở bài: Dẫn dắt vào vấn đề liêm sỉ và vô liêm sỉ

Con người sinh ra ai ai cũng cần có một đạo đức văn hóa tốt đẹp, cần có những đức tính tốt như thật thà và đức tính tốt, nhưng bên cạnh đó lại có những cá nhân có những hành động sai trái và trái với luân thường đạo lý vì vậy trong xã hội mới có liêm sỉ và vô liêm sỉ.

Thân bài: Nghị luận về liêm sỉ và vô liêm sỉ

Liêm sỉ là người có đạo đức trong sạch sạch, biết tránh những điều tai tiếng và để lại tiếng thơm cho đời. Vô liêm sỉ là người không có đạo đức và có văn hóa , làm những điều trái với luân thường đạo lý. Liêm sỉ là những người  trong sạch và không tham tiền danh phú quý biết quý trọng đạo đức và sống có văn hóa, sống có văn hóa sỉ là biết xấu hổ, còn biết xấu hổ những việc làm chưa đúng và sửa chữa những việc làm đó đúng mực và có văn hóa đạo đức hơn. Vô liêm sỉ là không có đạo đức, hành đọng vô văn hóa và trái với những chuẩn mực của xã hội, không còn biết xấu hổ trước những hành động sai trái của mình nữa những cá nhân đó là thành phần bần cùng của xã hội.

Trong lịch sử  của Việt nam đã xuất hiện rất nhiều những tấm gương để lại thanh danh trong sạch của mình, như tác gia lớn của dân tộc là Nguyễn Trãi đã cáo quan về quê ở ẩn để giữ lại thanh danh trong sạch của mình, dù sự lựa chọn đó có nhiều suy nghĩ và bất trắc nhưng ông mong muốn giữ lại thanh danh của mình trong sạch không bị dơ bẩn trước những tội ác của kẻ thù, về ở ẩn nhưng trong ông lúc nào cũng luôn suy nghĩ và lo lắng cho vận mệnh của Đất Nước. Nhưng ông không muốn làm cho thanh danh của mình bị vướng bẩn bởi ông muốn để lại sự trong sạch  của mình đến khi chết đi. Ông không lúc nào là không hành động vì nhân dân vì độc lập tự do của dân tộc và luôn luôn có những hành động trượng nghĩa cho dân tộc của mình . Bên cạnh đó ta còn thấy Nguyễn Khuyến cũng là một trong những người như vậy, ông luôn luôn mong muốn và cố gắng làm những điều để cho thanh danh của mình trong sạch ông biết tránh những điều làm cho thanh danh  của mình bị ô uế.

Trong xã hội có nhiều cám dỗ và nhiều những điều khó khăn và thử thách như hiện nay chúng ta cần phải lỗ lực và rèn luyện bản thân theo những khuôn phép và chuẩn mực đạo đức văn hóa mà xã hội đề ra. Ngoài học tập những kiến thức trên sách vở để góp phần làm cho chúng ta trở thành những con người của kiến thức hiện đại thì chúng ta cần phải tu dưỡng đọa đức cá nhân, để trở thành những người có đọa đức văn hóa trong xã hội chúng ta cần phải rèn luyện và tu dưỡng bản thân theo một nguyên tắc. Bác Hồ ta rất coi trọng đạo đức và văn hóa, trong việc huấn luyện những chiến sĩ phụng vụ cho quân đội và chiến đấu bác luôn trang bị và huấn luyện những chiến sĩ đó về đạo đức và lối sống có văn hóa, muốn sống  như vậy chúng ta cần phải ra sức lỗ lực và rèn luyện bản thân theo những nguyên tắc và chuẩn mực đọa đức của xã hội, trong sự cám dỗ và nhiều éo le của xã hội như hiện nay chúng ta cần phải ra sức rèn luyện bản thân vượt qua những cám dỗ đó bởi lòng dũng cảm của chính mình.

 Bên cạnh những tấm gương sáng  luôn trau dồi đạo đức và rèn luyện mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì còn tồn tại rất nhiều người người có những hành động sai trái vi phạm và trái với luân thường  đạo lý của cuộc sống, những người đo thích sự an nhàn và không chịu khó học tập và rèn luyện bản thân, để rồi hành động sai trái như giết người và trộm cắp, đó là những hành động vô liêm sỉ không biết đến sự xấu hổ, khi họ hành động như vậy chứng tỏ rằng học là những người khống có những suy nghĩ đúng đắn và là những người có nhận thức sai trái, điển hình như Lê Văn Luyện với tuổi đời còn rất trẻ không chịu học hành và tu dưỡng bản thân lại thích ăn chơi đua đòi rồi tham gia các trò chơi vô bổ như điện tử để rồi đến  đường  cùng phải giết người cướp của để có tiền chơi điện tử, đây là những người vô liêm sỉ không có đạo đức và bị xã hội lên án và bị pháp luật trừng trị thích đáng.

Kết luận cho bài viết Nghị luận về liêm sỉ và vô liêm sỉ

Chúng ta là những học sinh trẻ là chủ nhân tương lai của Đất Nước vì vậy cần phải tu dưỡng và rèn luyện bản thân theo những chuẩn mực đạo đức của Pháp luật để góp phần làm cho xã hội ngày càng tươi đẹp hơn, và góp phần làm cho xã hội ngày càng văn minh và hiện đại hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *