Category : Văn mẫu lớp 7

    Home / Archive by category "Văn mẫu cấp 2" (Page 2)
12 August, 2015

Giải thích câu tục ngữ Nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng

Giải thích câu tục ngữ Nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng
Posted in : Văn mẫu lớp 7 on by : admin

Đề bài: Hãy giải thích câu tục ngữ : Nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng. Bài làm. Mở bài: Giới thiệu câu tục ngữ “Nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng” Nhân dân Việt Nam có rất nhiều những truyền
Read more

10 August, 2015

Giải thích chứng minh Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Giải thích chứng minh  Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Posted in : Văn mẫu lớp 7 on by : admin

Trong bài ca Vỡ Đất có câu: Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm . Dựa vào những hiểu biết của em về thành tựu quê hương đất nước , hãy làm sáng tỏ ý thơ trên. Bài làm. Mở bài: Giới thiệu câu nói “Bàn tay
Read more

10 August, 2015

Chứng minh giải thích Hùm chết để da, người chết để tiếng

Chứng minh giải thích Hùm chết để da, người chết để tiếng
Posted in : Văn mẫu lớp 7 on by : admin

Đề bài: Chứng minh giải thích Hùm chết để da, người chết để tiếng văn học lớp 11. Bài làm. Mở bài: Giới thiệu câu tục ngữ “Hùm chết để da, người chết để tiếng” Trong cuộc sống để trở thành những người có ích cho xã hội chúng ta cần có những phẩm chất
Read more

10 August, 2015

Giải thích lời dạy của Bác: Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công

Giải thích lời dạy của Bác: Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công
Posted in : Văn mẫu lớp 7 on by : admin

Đề bài: Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công . Em hiểu lời dậy của bác hồ như thế nào, hãy chứng minh chân lý đó. Bài làm. Mở bài: Giới thiệu câu nói của Bác “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành
Read more

7 August, 2015

Viết đoạn văn nêu cách hiểu của em về câu thành ngữ Thuốc đắng giã tật

Viết đoạn văn nêu cách hiểu của em về câu thành ngữ Thuốc đắng giã tật
Posted in : Văn mẫu lớp 7 on by : admin

Đề bài: Viết đoạn văn nêu cách hiểu của em về câu thành ngữ Thuốc đắng giã tật Trong kho tàng những câu thành ngữ và tục ngữ của ông cha ta để lại, có rất nhiều những câu nói hay, khuyên dạy con người tới những giá trị đích thực của cuộc sống, hướng
Read more