Category : Văn mẫu cấp 2

    Home / Văn mẫu cấp 2 / Archive by category "Văn mẫu lớp 7"
18 Tháng Bảy, 2018

Hãy giải thích câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Hãy giải thích câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”
Posted in : Văn mẫu cấp 2, Văn mẫu lớp 7 on by : Phạm Ngọc

Đề bài: Dân tộc ta có truyền thống yêu thương, đoàn kết, đây cũng chính là sức mạnh để nhân dân ta vượt qua mọi thử thách, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. Hãy dựa vào những hiểu biết của mình, em hãy giải thích câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/
Read more

26 Tháng Sáu, 2018

Viết một bài văn với chủ đề không thể thiếu tình bạn văn mẫu lớp 7 hay nhất

Viết một bài văn với chủ đề không thể thiếu tình bạn văn mẫu lớp 7 hay nhất
Posted in : Văn mẫu cấp 2, Văn mẫu lớp 7 on by : Phạm Ngọc

Tình bạn là tình cảm gắn bó thiêng liêng giữa những người bạn, tình cảm đó không chỉ làm cho cuộc sống của con người thêm gắn kết mà còn mang đến nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho cuộc sống, Từ vai trò to lớn của tình bạn trong cuộc sống, em hãy viết một
Read more

12 Tháng Tám, 2015

Bình luận Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng

Bình luận Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng
Posted in : Văn mẫu lớp 7 on by : admin

Đề bài: Bình luận câu : Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng lớp 7. Bài làm. Mở bài: Giới thiệu câu nói “Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng” Chủ Tịch Hồ chí Minh, vị lãnh tụ thiên  tài của nước Việt nam Cộng Hòa đã luôn
Read more

12 Tháng Tám, 2015

Giải thích câu tục ngữ Nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng

Giải thích câu tục ngữ Nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng
Posted in : Văn mẫu lớp 7 on by : admin

Đề bài: Hãy giải thích câu tục ngữ : Nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng. Bài làm. Mở bài: Giới thiệu câu tục ngữ “Nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng” Nhân dân Việt Nam có rất nhiều những truyền
Read more

10 Tháng Tám, 2015

Giải thích chứng minh Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Giải thích chứng minh  Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Posted in : Văn mẫu lớp 7 on by : admin

Trong bài ca Vỡ Đất có câu: Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm . Dựa vào những hiểu biết của em về thành tựu quê hương đất nước , hãy làm sáng tỏ ý thơ trên. Bài làm. Mở bài: Giới thiệu câu nói “Bàn tay
Read more

10 Tháng Tám, 2015

Chứng minh giải thích Hùm chết để da, người chết để tiếng

Chứng minh giải thích Hùm chết để da, người chết để tiếng
Posted in : Văn mẫu lớp 7 on by : admin

Đề bài: Chứng minh giải thích Hùm chết để da, người chết để tiếng văn học lớp 11. Bài làm. Mở bài: Giới thiệu câu tục ngữ “Hùm chết để da, người chết để tiếng” Trong cuộc sống để trở thành những người có ích cho xã hội chúng ta cần có những phẩm chất
Read more