Category : Văn mẫu lớp 10

    Home / Văn mẫu cấp 3 / Archive by category "Văn mẫu lớp 10" (Page 2)
13 Tháng Tám, 2015

Nghị luận câu Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Nghị luận câu Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Posted in : Văn mẫu lớp 10 on by : admin

Đề bài: Nghị luận câu: Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Bài làm. Mở bài: Giới thiệu câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” Lao động là phương thức tồn tại của cuộc sống, con người
Read more

13 Tháng Tám, 2015

Nghị luận ý kiến: Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa

Nghị luận ý kiến: Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa
Posted in : Văn mẫu lớp 10 on by : admin

Đề bài: Nghị luận ý kiến: Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa Bài làm. Mở bài: Dẫn dắt vào vấn đề Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao phẩm chất đạo đức, ngoài rèn luyện về năng
Read more

13 Tháng Tám, 2015

Bình luận Tập quán xấu ban đầu là khách qua đường sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính

Bình luận Tập quán xấu ban đầu là khách qua đường sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính
Posted in : Văn mẫu lớp 10 on by : admin

Đề bài: Bình luận ý kiến: Tập quán xấu ban đầu là khách qua đường sau trở thành  người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính. Bài làm. Mở bài: Giới thiệu câu nói “Tập quán xấu ban đầu là khách qua đường sau trở thành người
Read more

13 Tháng Tám, 2015

Bình luận câu ca dao Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Bình luận câu ca dao Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Posted in : Văn mẫu lớp 10 on by : admin

Đề bài: Bình luận câu ca dao: Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn     Bài làm. Mở bài: Giới thiệu câu ca dao Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn Dân tộc Việt Nam có rất nhiều những truyền thống văn hóa
Read more